Hypotheek voor DGA

Voor ondernemers met een eigen bedrijf, die een woning willen kopen, is het vaak geen probleem om een hypotheek te krijgen. Dat geldt voor elk soort ondernemer, van ZZP’er tot winkeleigenaar. De procedure die bij de kredietverstrekker wordt doorlopen om de hoogte van het maximaal te lenen bedrag te berekenen, is anders dan bij iemand die in loondienst is. De reden daarvoor is, dat het inkomen van een ondernemer vaak maandelijks kan verschillen. Bij een DGA is het maandelijkse inkomen bijvoorbeeld vrijwel altijd extreem laag. Voor een besluit over de hoogte van een hypotheek wordt daarom gewerkt met een berekend toetsinkomen.

 

Kunstmatig laag inkomen compenseren

De berekening van het toetsinkomen van een ondernemer wordt gedaan op basis van de jaarcijfers en de aangifte van de inkomstenbelasting. Dat moet over de laatste 3 jaar worden overlegd. Als er geen sprake is van bijzondere situaties levert dat een toetsinkomen op, dat vergelijkbaar is met het gemiddelde maandinkomen van iemand in loondienst. Bij een DGA is dat niet het geval. Een DGA houdt zijn inkomen erg laag omdat dit fiscaal aantrekkelijk is. Het zorgt echter voor een toetsinkomen dat ver van de realiteit staat. Daardoor zou een hypotheek voor DGA uitkomen op een heel laag maximaal te lenen bedrag.

 

Bedrijfswinst meetellen

Kredietverstrekkers zijn zich bewust van het kunstmatig laag houden van het salaris van een DGA. Om deze ondernemers niet de dupe te laten zijn van een rekenregel is het mogelijk om de bedrijfswinst voor een deel mee te laten tellen voor de berekening van de maximum hoogte van de hypotheek voor DGA. Een voorwaarde is, dat niet de volledige bedrijfswinst mag worden meegerekend. Ook mag het deel van de winst dat voor de hypotheek wordt gebruikt geen kritische rol spelen bij het voortbestaan van het bedrijf. Als aanspraak moet worden gemaakt op dat bedrag mag het bedrijf daar dus niet door in de problemen komen.

 

Andere compensatieregels

Ondernemers hebben bij het berekenen van het toetsinkomen wel vaker last van een te lage uitkomst. Als het een ondernemer betreft die pas recent met zijn bedrijf is gestart, is het niet eens mogelijk om de jaarstukken en de IB-aangifte van de afgelopen 3 jaar te overleggen. In dat geval wordt, ook voor een hypotheek voor DGA, gekeken naar de voorgeschiedenis van de ondernemer. In sommige gevallen wordt het maandinkomen meegeteld uit de periode waarin hij nog in loondienst was. In andere gevallen spelen de perspectieven van de onderneming een belangrijke rol voor de hoogte van de hypotheek.

 

Veel mogelijkheden voor een hypotheek voor DGA

Het is goed om te beseffen dat ondernemers evenveel kans hebben als iemand in loondienst om een goede hypotheek af te sluiten voor de aanschaf van een eigen woning. Het kost alleen wat meer moeite om volgens de juiste berekening te werken. Met name bij een hypotheek voor DGA scheelt het enorm als de boekhouder of accountant van het bedrijf een verklaring aflegt over de bedrijfsresultaten en de kansen die er voor de toekomst liggen. Het wordt dan een stuk eenvoudiger om een hypotheek te krijgen.

Meer informatie over hypotheken voor ondernemers: Finaforte.nl