Certificeringen en kwaliteitsnormen voor restauratiebedrijven

Wil je als erkend restauratiebedrijf graag aantonen dat je over kunde en kennis beschikt om monumenten op een vakkundige wijze te restaureren? Dan is het beste wat je kunt doen je bedrijf te laten certificeren. Bij het certificeren stelt een onafhankelijk bedrijf vast of je restauratiebedrijf de juiste kwaliteit levert en zorg je ervoor dat goed opgeleide vaklieden en erfgoedprofessionals met de restauratie bezig zijn.

Wat houdt certificering in?

Bij certificering wordt je restauratiebedrijf door auditoren van een gecertificeerd bedrijf getoetst op kwaliteitsnormen van de Historisch metselwerk, Historische houtconstructies en Beoordelingsrichtlijn Erkend Restauratie Bouwbedrijf. Bij het toetsen van het bedrijf komen onder andere de deskundigheid, het bouwkundig vakmanschap en de bedrijfsorganisatie op het specifieke gebied van restauratie aanbod.

Een midden / grootbedrijf of kleinbedrijf?

In Nederland bestaan er twee ERB certificaten. Je hebt een certificaat voor middelgrote en grote restauratie bedrijven en kleine restauratiebedrijven. Bij kleine restauratie bedrijven is het nodig dat elk van de vijf voorgaande jaren er sprake is van ongeveer twee manjaren werkzaamheden in de restauratie. Voor midden / grootbedrijven is minimaal ongeveer zeven jaar werkzaamheden nodig in de restauratie. De precieze manier hoe dit wordt beoordeeld staat in de Beoordelingsrichtlijn Erkend Restauratie Bouwbedrijf.

Het gecertificeerde bedrijf en Vakgroep Restauratie

Stichting ERM heeft aan een aantal gecertificeerde bedrijven licenties toegekend om audits volgens de Beoordelingsrichtlijn Erkend Restauratie Bouwbedrijf uit te voeren. Veel vakgroep leden laten de audits sinds het jaar 2018 uitvoeren door EBN certificaten uit de plaats Dordrecht. Ben je als restauratiebedrijf gecertificeerd, dan kun je lid worden van de Vakgroep Restauratie. Deze vakgroep staat voor kwaliteit bij onderhoud en restauratie aan monumenten, zodat erfgoed in goede staat kan worden doorgegeven aan volgende generaties. Daarnaast zet de vakgroep zich in voor een goed restauratie onderwijs, zodat het vakmanschap behouden blijft. En de vakgroep behartigt alle belangen van de aangesloten restauratiebedrijven. De Vakgroep draagt bij aan een gezonde restauratie- en erfgoedsector.