Arbodienst: jouw eerste hulp bij verzuimbeheer

Eén van de cruciale onderdelen van de taken van de Arbodienst is ervoor zorgen dat er effectief wordt omgegaan met verzuimbeheer binnen het bedrijf. De Arbodienst analyseert, adviseert en ondersteunt het bedrijf op diverse manieren. Lees de tekst hieronder goed door om na te gaan wat de Arbodienst precies is, wat de taken zijn van de Arbodienst en hoe de Arbodienst bijdraagt bij verzuimbeheer.

 

Wat is de Arbodienst?

De arbodienst is een externe dienstverlener die hulp biedt aan bedrijven bij als het gaat om het naleven van de regels omtrent arbeidsomstandigheden en gezondheid. De naam Arbodienst is afgeleid van het begrip “Arbo” dat staat voor arbeidsomstandigheden. Het hoofddoel van de Arbodienst is om bij te dragen aan een veilige en gezonde werkomgeving voor werknemers en iedereen op de werkvloer.

 

Taken van een Arbodienst

De Arbodienst heeft diverse taken, waaronder ervoor zorgen dat de werkvloer veilig en gezond is. Daar komt bij dat de Arbodienst ook advies geeft aan werknemers over de arbeidsomstandigheden op het werk, de Arbodienst biedt ondersteuning bij verzuimbegeleiding en zorgt voor re-integratie van zieke werknemers en de Arbodienst zorgt voor het uitvoeren van medische keuringen. De Arbodienst werkt verder nauw samen met bedrijfsartsen en andere gezondheidsprofessionals om een veilige en gezonde werkomgeving te waarborgen en bevorderen.

 

De rol van de Arbodienst bij verzuimbeheer

Als we het specifiek hebben over verzuimbeheer, dan speelt de Arbodienst daar een grote rol bij. Het is namelijk de taak van de Arbodienst om ervoor te zorgen dat er effectief wordt omgegaan met verzuim. Manieren waarop de Arbodienst hierop inspeelt, zijn onder andere door middel van voorlichting om preventieve maatregelen in te stellen. De Arbodienst zorgt er daarnaast voor dat werkgevers voldoen aan de wettelijke verplichtingen als het gaat om verzuimbeheer, de Arbodienst helpt bij verzuimbegeleiding, bij ondersteuning omtrent re-integratie, bij adviseren over gezondheidssituaties en bij verzuimanalyse.

 

Andere tips verzuimbeheer

Naast de rol van de Arbodienst zijn er nog meer tips om effectief met het verzuim van werknemers om te gaan. Denk zo aan het bevorderen van een open communicatiecultuur waar werknemers zich vrij voelen om hun gezondheidsproblemen te bespreken en zo een gezonde levensstijl te stimuleren. Nog een belangrijke manier is door het implementeren van flexibele werktijden en mogelijkheden om thuis te werken, door in speciale gezondheidsprogramma’s over preventie te investeren en door te zorgen voor heldere protocollen over verzuimbeleid. Het regelmatig monitoren en aanpassen van strategieën voor effectief verzuimbeheer is ook een belangrijke tip.